CARPINTERÍA DE RIBEIRA

  • Bote de construcción chamado MAPI arborado con pau e vela latina característico das rías de Ares e Ferrol. Foi construído por Manuel Picallo hacia o ...

  • Embarcación tipo “Snipe”, de madeira contrachapada, con casco pintado en branco e cuberta vernizada, conta con pau e botavara de madeira, temón, cana, orza e ...

  • Pequena embarcación típica das Rías Baixas de Galicia destinada á pesca do polbo, está restaurada “a madeira vista” e procede de Bueu (Pontevedra). ...

  • O bote de media construción é unha embarcación representativa da ría de Ferrol. A súa construción é sinxela, rápida e económica. Presenta o perfil do ...

PLANTA BAIXA

O Museo comeza na planta baixa do edificio Herrerías. A primeira etapa do percorrido se subdivide en cinco módulos temáticos.

Visitar

PRIMEIRA PLANTA

A Sala de Exposicións temporais aloxa mostras pictóricas, fotográficas, e artísticas de temas tocantes á mar.

Visitar