GUINDASTRE PÓRTICO ASTANO
Categories: SALA NAVANTIA

Maqueta a escala do emblemático guindastre pórtico de Astano. Este guindastre mide 90 m. de altura contando a súa viga superior e a súa función consiste en mover as jackets (estruturas que sustentan os aeroxeradores en alta mar).