INTÉGRAFO STANLEY
Categories: SALA DE GÁLIBOS

Chamado así polo seu autor, Sprague Stanley, este intégrafo é un instrumento mecánico empregado para calcular áreas de sección dun buque directamente sobre o plano.