MÁQUINA ALTERNATIVA

Máquina alternativa de vapor de dobre expansión seccionada. Trátase dunha máquina de combustión externa que transforma a enerxía dunha certa cantidade de vapor de auga en traballo mecánico.