MAZO SUFRIDOR
Categories: SALA DE GÁLIBOS

Ferramenta de man con forma de martelo, pero de maior tamaño e peso, que se empregaba para contrarrestar dende o exterior do casco os golpes do remachador.