PLANOS DO REAL FELIPE
Categories: SALA DE GÁLIBOS

Tres planos que mostran a construción do buque Real Felipe.