PLANTA BAIXA

  • Recreación dunha das 32 fraguas existentes no edificio de Herrerías, destinadas á fabricación de ancoras e cadeas. Nelas chegaron a traballar 144 operarios. Na recreación ...

  • Maqueta do Estaleiro de Puerto Real de Cádiz. Foi inaugurado en 1878 polo Marqués de Comillas e ao longo de toda a súa historia tivo ...

  • Embarcación de madeira con varios cortes que mostran a construción a tapaxunta.

  • Maqueta que representa o Real Estaleiro de Guarnizo (Cantabria), que entre os séculos XVI y XVIII foi un dos máis importantes de España. Escala 1:200. ...

  • Maqueta do Corte lonxitudinal dun navío do século XVIII no que se mostran os diferentes compartimentos e equipamentos do mesmo, como as estancias interiores ou ...

  • Diorama que representa a praza de Ferrol e as súas defensas, así como as da ría e os Arsenais no século XVIII, concretamente no ano ...

  • Maqueta que reproduce o Estaleiro de Astano dende a Ponte das Pías. Nas súas orixes comezou sendo unha empresa privada, fundada por José María González ...

  • Esculturas de dous leóns datadas do século XVIII que orixinariamente se atopaban nun chanzo de construción preto dos 12 chanzos do Apostolado, no antigo Real ...

  • Réplica do Borna; evoca a construción naval prehistórica en coiro, utilizada para navegar entre Irlanda e Galicia. Inspírase nos Petróglifos de Borna e na nave ...

  • Reproducción da sección dun navío a escala real que inclúe os elementos estructurais principais da caderna mestra dunha fragata do século XVIII. Ten rampas de ...

PLANTA BAIXA

O Museo comeza na planta baixa do edificio Herrerías. A primeira etapa do percorrido se subdivide en cinco módulos temáticos.

Visitar

PRIMEIRA PLANTA

A Sala de Exposicións temporais aloxa mostras pictóricas, fotográficas, e artísticas de temas tocantes á mar.

Visitar