PORTA MADEIRA DE FILIPINAS
Categories: FRAGATA MAGDALENA

Peza de madeira de Filipinas tallada en forma de orza que servía como porta dunha canle de regadío ou dun dique.

A súa importancia radica no tratamento que presenta un dos seus lados, probablemente o que estaba en contacto coa agua salgada, que buscaba garantir a impermeabilización seguindo as técnicas de calafateado e careado propias da construción naval en madeira.