FAROS

  • Baliza flotante empregada para orientar e señalizar ós buques no mar. Compónse de tres partes: cola, flotador e castelo. Na parte inferior da cola atópanse ...

PLANTA BAIXA

O Museo comeza na planta baixa do edificio Herrerías. A primeira etapa do percorrido se subdivide en cinco módulos temáticos.

Visitar

PRIMEIRA PLANTA

A Sala de Exposicións temporais aloxa mostras pictóricas, fotográficas, e artísticas de temas tocantes á mar.

Visitar