ZONA DE PROPULSIÓN

  • Corte dunha turbina que mostra as tres partes dela: paletas de ciar, de cruceiro e de navegación. Complétase coa redución necesaria para atacar a hélice. ...

  • Dispositivo mecánico que pode ser accionado manualmente ou por un motor eléctrico e que serve para levantar ou desprazar grandes cargas. Procede da antiga machina ...

  • Escenificación de parte dun sollado do século XVIII na que se poden ver dous canóns, un koi e diferentes elementos empregados no día a día ...

  • Reprodución en pequena escala dunha caldeira Yarrow.  Trátase dunha caldeira acuotubular, é dicir, nela a auga circula polo interior dos tubos mentres que os gases ...

  • Escenificación da cámara de oficiais, os camarotes dos suboficiais e de mariñeiría e os aseos dunha fragata tipo FFG do século XXI. ...

  • Máquina alternativa de vapor de dobre expansión seccionada. Trátase dunha máquina de combustión externa que transforma a enerxía dunha certa cantidade de vapor de auga ...

PLANTA BAIXA

O Museo comeza na planta baixa do edificio Herrerías. A primeira etapa do percorrido se subdivide en cinco módulos temáticos.

Visitar

PRIMEIRA PLANTA

A Sala de Exposicións temporais aloxa mostras pictóricas, fotográficas, e artísticas de temas tocantes á mar.

Visitar