SOLLADO SIGLO XVIII

Escenificación de parte dun sollado do século XVIII na que se poden ver dous canóns, un koi e diferentes elementos empregados no día a día dun navío da época.