CABRESTANTE

Dispositivo mecánico que pode ser accionado manualmente ou por un motor eléctrico e que serve para levantar ou desprazar grandes cargas.

Procede da antiga machina de arbolar do Arsenal de Ferrol.