SOLLADO SÉCULO XXI

Escenificación da cámara de oficiais, os camarotes dos suboficiais e de mariñeiría e os aseos dunha fragata tipo FFG do século XXI.