SALA DE GÁLIBOS

 • Ordenador Olivetti composto por monitor, teclado, unidade de discos e unidade de lectura e grabación de cinta afuracada. Foi dos primeiros ordenadores para uso persoal ...

 • Reproducción de parte do chan dunha sala de gálibos, co trazado dunha serie de cadernas. ...

 • Maqueta do instrumento que se emprega para definir as cotas dunha peza, a partir do seu modelo a escala 1:10. Esta información é usada para ...

 • Ferramenta de man con forma de martelo, pero de maior tamaño e peso, que se empregaba para contrarrestar dende o exterior do casco os golpes ...

 • Tres planos que mostran a construción do buque Real Felipe.

 • Autómata didático que desprega as cadernas da caixa de caderas ao longo da eslora do buque.

 • Mesa empregada no taller para armar as niveletas articuladas que se empregaban, entre outros usos, para o figurado de chapas do forro exterior do casco ...

 • Primeiro modelo de disco duro con cabezas incorporadas, empregado nos ordenadores IBM serie 360/370, con 250Mb de capacidade, da xeración de equipos de tarxetas afuracadas. ...

 • Ferramenta empregada para golpear ensambles, armaduras, mangos de formóns, remaches etc.

 • Chamado así polo seu autor, Sprague Stanley, este intégrafo é un instrumento mecánico empregado para calcular áreas de sección dun buque directamente sobre o plano. ...

 • Primeira máquina empregada para fabricar modelos a escala de buques, para proba e ensaio dos mesmos, no Canle de Experiencias Hidrodinámicas do Pardo. ...

 • Medios cascos empregados entre os anos 1900 e 1975 na Oficina técnica do Estaleiro, serven para definir os contornos das tracas que forman o forro ...

PLANTA BAIXA

O Museo comeza na planta baixa do edificio Herrerías. A primeira etapa do percorrido se subdivide en cinco módulos temáticos.

Visitar

PRIMEIRA PLANTA

A Sala de Exposicións temporais aloxa mostras pictóricas, fotográficas, e artísticas de temas tocantes á mar.

Visitar