MESA DE ARMADO DE NIVELETAS
Categories: SALA DE GÁLIBOS

Mesa empregada no taller para armar as niveletas articuladas que se empregaban, entre outros usos, para o figurado de chapas do forro exterior do casco durante o
proceso de curvado.