TALLADORA VULKAN
Categories: SALA DE GÁLIBOS

Primeira máquina empregada para fabricar modelos a escala de buques, para proba e ensaio dos mesmos, no Canle de Experiencias Hidrodinámicas do Pardo.