CATÁLOGO DE PEZAS PRINCIPAIS
Museo da Construción Naval de Ferrol
EXPONAV

O Museo da Construción Naval de Ferrol, unha actividade da Fundación Exponav é un museo único na súa temática, sendo por tanto o máis importante de España en canto a Construción Naval. Entre os seus fondos podemos atopar todo tipo de pezas propias desta disciplina, como ferramentas de construción, sistemas de
propulsión, maquetas e mesmo os restos dunha fragata afundida en 1810.

Todo iso, dentro dun edificio singular, con tanta importancia como a propia colección de pezas, unha antiga ferrería do século XVIII, destinada á fabricación, entre outras cousas, de áncoras e cadeas, chegando a albergar no seu momento a máis de 140 traballadores.

 • Nel se poden ver os rexistros de ingresos e cambios de categoría de operarios da Sociedade Española de Construción Naval realizados á man con tinta ...

 • Corte dunha turbina que mostra as tres partes dela: paletas de ciar, de cruceiro e de navegación. Complétase coa redución necesaria para atacar a hélice. ...

 • Maqueta do Estaleiro de Puerto Real de Cádiz. Foi inaugurado en 1878 polo Marqués de Comillas e ao longo de toda a súa historia tivo ...

 • Esta maqueta reproduce o mecanismo de funcionamento dun martelo pilón, empregado en numerosas ferrarías ubicadas nas beiras dos ríos. Este mecanismo aparece descrito no Códice ...

 • Maqueta que reproduce o Estaleiro de Astano dende a Ponte das Pías. Nas súas orixes comezou sendo unha empresa privada, fundada por José María González ...

 • Recreación dunha das 32 fraguas existentes no edificio de Herrerías, destinadas á fabricación de ancoras e cadeas. Nelas chegaron a traballar 144 operarios. Na recreación ...

 • Maqueta que representa a botadura en 1972 do petroleiro Arteaga na grada número 1 do estaleiro de Astano. Foi o maior buque construído nun chanzo ...

 • Maqueta a escala do emblemático guindastre pórtico de Astano. Este guindastre mide 90 m. de altura contando a súa viga superior e a súa función ...

 • Reprodución de 1930 do Acoirazado España en forma de xoguete. Foi elaborado en Alicante pola empresa Hermanos Payá. A roda dianteira realiza un movemento que ...

 • Bote de construcción chamado MAPI arborado con pau e vela latina característico das rías de Ares e Ferrol. Foi construído por Manuel Picallo hacia o ...

 • Cortes transversais das seccións centrais duns buques, nos que se pode ver a estrutura da caderna mestra e de parte da arboradura. ...

 • Embarcación de madeira con varios cortes que mostran a construción a tapaxunta.

 • Maqueta que representa o Real Estaleiro de Guarnizo (Cantabria), que entre os séculos XVI y XVIII foi un dos máis importantes de España. Escala 1:200. ...

 • Dispositivo mecánico que pode ser accionado manualmente ou por un motor eléctrico e que serve para levantar ou desprazar grandes cargas. Procede da antiga machina ...

 • O bote de media construción é unha embarcación representativa da ría de Ferrol. A súa construción é sinxela, rápida e económica. Presenta o perfil do ...

 • Mesa empregada no taller para armar as niveletas articuladas que se empregaban, entre outros usos, para o figurado de chapas do forro exterior do casco ...

 • Maqueta que representa a F-105 Cristóbal Colón, pertencente á clase de fragatas F-100 ou clase Álvaro de Bazán, empregadas pola Armada Española e fabricadas nos ...

 • Réplica do Borna; evoca a construción naval prehistórica en coiro, utilizada para navegar entre Irlanda e Galicia. Inspírase nos Petróglifos de Borna e na nave ...

 • Autómata didático que desprega as cadernas da caixa de caderas ao longo da eslora do buque.

 • Chamado así polo seu autor, Sprague Stanley, este intégrafo é un instrumento mecánico empregado para calcular áreas de sección dun buque directamente sobre o plano. ...

 • Embarcación tipo “Snipe”, de madeira contrachapada, con casco pintado en branco e cuberta vernizada, conta con pau e botavara de madeira, temón, cana, orza e ...

 • Primeira máquina empregada para fabricar modelos a escala de buques, para proba e ensaio dos mesmos, no Canle de Experiencias Hidrodinámicas do Pardo. ...

 • Plano da sección diametral do Acoirazado Alfonso XIII. Escala 1:50. Debuxado en tinta en branco e negro. Con detalle dos diversos compartimentos do buque. ...

 • Primeiro modelo de disco duro con cabezas incorporadas, empregado nos ordenadores IBM serie 360/370, con 250Mb de capacidade, da xeración de equipos de tarxetas afuracadas. ...

 • Telégrafo que permitía enviar e recibir ordes entre a ponte de mando e a sala de máquinas ou a cuberta.

 • Diorama que representa a praza de Ferrol e as súas defensas, así como as da ría e os Arsenais no século XVIII, concretamente no ano ...

 • Baliza flotante empregada para orientar e señalizar ós buques no mar. Compónse de tres partes: cola, flotador e castelo. Na parte inferior da cola atópanse ...

 • Ferramenta empregada para golpear ensambles, armaduras, mangos de formóns, remaches etc.

 • A maqueta representa ao cruceiro tal como se atopaba durante a Semana Naval de Barcelona, en xuño de 1966. O Canarias pertenceu a unha serie ...

 • Maqueta do dique número 2 de Bazán, o Reina Victoria Eugenia, feita con motivo do seu cincuenta aniversario. Este dique foi construído entre 1909 e ...

 • Maqueta do Discoverer Enterprise, unha das unidades de offshore máis grande do mundo, construída nos estaleiros  de Fene en 1998. En xaneiro do 1998 durante ...

 • Traiñeira de madeira de 11 metros de longo, con oito bancadas e sete remos por banda para a competición de regatas. ...

 • Tres planos que mostran a construción do buque Real Felipe.

 • Reproducción de parte do chan dunha sala de gálibos, co trazado dunha serie de cadernas. ...

 • Esculturas de dous leóns datadas do século XVIII que orixinariamente se atopaban nun chanzo de construción preto dos 12 chanzos do Apostolado, no antigo Real ...

 • Pequena embarcación típica das Rías Baixas de Galicia destinada á pesca do polbo, está restaurada “a madeira vista” e procede de Bueu (Pontevedra). ...

 • Máquina alternativa de vapor de dobre expansión seccionada. Trátase dunha máquina de combustión externa que transforma a enerxía dunha certa cantidade de vapor de auga ...

 • Centralita telefónica, procedente da Sociedade Española de Construción Naval, conta con chavetas, cableado, teléfono, moble de madeira e soporte de ferro fundido. ...

 • Reprodución en pequena escala dunha caldeira Yarrow.  Trátase dunha caldeira acuotubular, é dicir, nela a auga circula polo interior dos tubos mentres que os gases ...

 • O vapor Comercio, que pertencía á empresa “La Herculina Ferrolana”, que á súa vez mercárao en 1901 en Glasgow (Reino Unido), transportaba pasaxeiros e mercadorías ...

 • Medios cascos empregados entre os anos 1900 e 1975 na Oficina técnica do Estaleiro, serven para definir os contornos das tracas que forman o forro ...

 • Ferramenta de man con forma de martelo, pero de maior tamaño e peso, que se empregaba para contrarrestar dende o exterior do casco os golpes ...

 • Partes recuperadas do pecio da fragata “Santa María Magdalena”. Construída en 1773 nos chanzos de Esteiro e que naufragou por un temporal durante a noite ...

 • Maqueta que representa os chanzos de construción do Estaleiro de Ferrol con dous barcos, un preparado para ser botado, o Canarias, e o outro, o ...

 • Maqueta do Corte lonxitudinal dun navío do século XVIII no que se mostran os diferentes compartimentos e equipamentos do mesmo, como as estancias interiores ou ...

 • Maqueta do instrumento que se emprega para definir as cotas dunha peza, a partir do seu modelo a escala 1:10. Esta información é usada para ...

 • Ordenador Olivetti composto por monitor, teclado, unidade de discos e unidade de lectura e grabación de cinta afuracada. Foi dos primeiros ordenadores para uso persoal ...

 • Escenificación da cámara de oficiais, os camarotes dos suboficiais e de mariñeiría e os aseos dunha fragata tipo FFG do século XXI. ...

PLANTA BAIXA

O Museo comeza na planta baixa do edificio Herrerías. A primeira etapa do percorrido se subdivide en cinco módulos temáticos.

Visitar

PRIMEIRA PLANTA

A Sala de Exposicións temporais aloxa mostras pictóricas, fotográficas, e artísticas de temas tocantes á mar.

Visitar