MAQUETA DIQUE REINA VICTORIA EUGENIA
Categories: PLANTA PRIMERA

Maqueta do dique número 2 de Bazán, o Reina Victoria Eugenia, feita con motivo do seu cincuenta aniversario. Este dique foi construído entre 1909 e 1913 baixo a dirección técnica dos enxeñeiros Brooks e Arístides Fernández. No seu momento foi o maior de España e un dos maiores de Europa. Escala 1:1000.