MAQUETA CRUCEIRO CANARIAS
Categories: PLANTA PRIMERA

A maqueta representa ao cruceiro tal como se atopaba durante a Semana Naval de Barcelona, en xuño de 1966. O Canarias pertenceu a unha serie formada por dous cruceiros pesados, inspirados na clase County. Escala 1:60.