TECNOLOXÍA DE BUQUES

  • Telégrafo que permitía enviar e recibir ordes entre a ponte de mando e a sala de máquinas ou a cuberta.

PLANTA BAIXA

O Museo comeza na planta baixa do edificio Herrerías. A primeira etapa do percorrido se subdivide en cinco módulos temáticos.

Visitar

PRIMEIRA PLANTA

A Sala de Exposicións temporais aloxa mostras pictóricas, fotográficas, e artísticas de temas tocantes á mar.

Visitar