MARTELO SUFRIDOR
Categories: SALA DE GÁLIBOS

Ferramenta empregada para golpear ensambles, armaduras, mangos de formóns, remaches etc.