FORMERO
Categories: SALA DE GÁLIBOS

Maqueta do instrumento que se emprega para definir as cotas dunha peza, a partir do seu modelo a escala 1:10. Esta información é usada para á elaboración dun modelo de fundición a escala real.