PISO DA SALA DE GÁLIBOS
Categories: SALA DE GÁLIBOS

Reproducción de parte do chan dunha sala de gálibos, co trazado dunha serie de cadernas.