SECCIÓN DE TURBINA E REDUTORA

Corte dunha turbina que mostra as tres partes dela: paletas de ciar, de cruceiro e de navegación. Complétase coa redución necesaria para atacar a hélice.