MAQUETA DE MARTELO PILÓN
Categories: PLANTA PRIMERA

Esta maqueta reproduce o mecanismo de funcionamento dun martelo pilón, empregado en numerosas ferrarías ubicadas nas beiras dos ríos. Este mecanismo aparece descrito no Códice Madrid I, páx. 6V, de Leonardo da Vinci, que se atopa nos fondos da Biblioteca Nacional de España.